Publisher
Mediapulse d.o.o. & Nexus ICT d.o.o.

Editorial board

 • Leila Mirojević
 • Arijana Lučkin-Pavlović

Correspondents

 • Tanja Arapović (Mostar)
 • Mirza Bošnjaković (Tuzla)
 • Lejla Murselović (Brčko)

Marketing

 • Maja Kološ

Design & development

 • Igor Rizvanović
 • Adnan Karadža

Address

 • Nexus ICT d.o.o. Sarajevo - za pulse.ba
 • Safeta Pašalića 44
 • 71000 Sarajevo
 • Bosna i Hercegovina